HAAN Resort & Golf

Your message was sent successfully
Back

Promotional Code For Member

Share

 The Hanoi Club’s members will enjoy 10% discount when register through www.frmhanoi.com and key in “HCMO” under “Promotional code” field. For more information, please email to info.frmvn@gmail.com

Hội viện Câu lạc bộ Hà Nội sẽ được hưởng ưu đãi 10% khi đăng ký qua trang web: www.frmhanoi.com và nhập mã “HCMO” trong mục “Mã Khuyến mại”. Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email đến địa chỉ info.frmvn@gmail.com

Leave a Reply

Liên hệ đặt phòng

zalo