HAAN Resort & Golf

Your message was sent successfully
Back

Gói MBS

Thời hạn thành viên

1 Năm 2 Năm
1 Năm 2 Năm
Thời hạn thành viên
Mở cửa cho những người trên 21 tuổi.

Không có đặc quyền gia đình hoặc tình trạng vắng mặt.

Tiền đặt cọc có thể hoàn lại 6.200.000 VND

Phí phải trả: 37.000.000 VND

25% – Giá: 27,750,000 VND

Thêm 1 tháng

Mở cửa cho những người trên 21 tuổi.

Không có đặc quyền gia đình hoặc tình trạng vắng mặt.

Tiền đặt cọc có thể hoàn lại 6.200.000 VND

Phí phải trả: 66.000.000 VND

30% – Giá: 46.200.000 VND

Thêm 2 tháng

Thời hạn thành viên(Gia đình) Mở cửa cho những người trên 21 tuổi.

Được hưởng các đặc quyền của gia đình nhưng không có tình trạng vắng mặt.

Tiền đặt cọc có thể hoàn lại 10.300.000 VND

Phí phải trả: 68.000.000 VND

20% – Giá: 54.400.000đ

Thêm 1 tháng

Mở cửa cho những người trên tuổi.

Được hưởng các đặc quyền của gia đình nhưng không có tình trạng vắng mặt.

Tiền đặt cọc có thể hoàn lại 10.300.000 VND

Phí phải trả: 122.000.000 VND

30% – Giá: 85.400.000đ

Thêm 2 tháng

Tư cách thành viên có thời hạn 2 người Mở cửa cho những người trên 21 tuổi.

Cho phép 2 người, không có tình trạng vắng mặt.

Tiền đặt cọc có thể hoàn lại 10.300.000 VND

Phí phải trả: 45.000.000 VND

Mở cửa cho những người trên 21 tuổi.Cho phép 2 người, không có tình trạng vắng mặt.

Tiền đặt cọc có thể hoàn lại 10.300.000 VND

Phí phải trả: 82.000.000 VND

Các điều khoản và điều kiện:

Tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại khi Tư cách thành viên của Câu lạc bộ Hà Nội hết hạn (Vui lòng thông báo trước một tuần để được hoàn trả tiền đặt cọc).

Gói gia đình bao gồm: Vợ / chồng & con cái của thành viên dưới 21 tuổi.

Nội quy và Nội quy hiện hành của Câu lạc bộ Hà Nội sẽ được áp dụng cho tất cả các hạng thành viên.

Tất cả giá trên đã bao gồm 5% phí quản trị và 10% VAT và có thể thay đổi theo thời gian bởi ban quản lý của The Hanoi Club.

Phí gia nhập không thể chuyển nhượng và không hoàn lại

Hội viên thường xuyên và lệ phí

Phiếu quà tặng ăn uống trị giá 10.500.000 VND

Tư cách thành viên cá nhân thông thường Dành cho người nộp đơn trên 21 tuổi.

Chỉ áp dụng cho Cá nhân hoặc Cá nhân.

Phí tham gia: 133.350.000 VND

Phí hàng tháng: 1,365,000VNĐ

Phí chuyển tiền = 12% phí gia nhập hiện hành.

Có thể được nâng cấp thành Gia đình Thông thường hoặc Công ty Thông thường theo các yêu cầu được quy định trong Điều luật của Câu lạc bộ Hà Nội.

Tư cách thành viên gia đình Dành cho người nộp đơn trên 21 tuổi.

Chỉ áp dụng cho một Gia đình.

Phí tham gia: 206.430.000 VND

Phí hàng tháng: 1.680.000VNĐ

Phí chuyển tiền = 12% phí gia nhập hiện hành.

Có thể được nâng cấp Công ty Thông thường theo các yêu cầu được quy định trong Điều lệ của Câu lạc bộ Hà Nội.

Tư cách thành viên công ty thông thường Mở cửa cho những người trên 21 tuổi.

Được vào một Công ty hoặc một Tổ chức.

Có giá trị cho một người được chỉ định (nếu phí Gia nhập không được thanh toán / đầy đủ và phải được Ban quản lý câu lạc bộ phê duyệt) hoặc hai người được chỉ định (miễn là / khi đã thanh toán đầy đủ phí Gia nhập và theo yêu cầu của điều kiện cụ thể tại thời điểm tham gia).

Phí tham gia: 375,900,000VNĐ

Phí hàng tháng: 1, 680,000VNĐ

Phí chuyển tiền = 12% phí gia nhập hiện hành.

Phí chỉ định lại = 4% phí gia nhập hiện hành

Tất cả giá trên đã bao gồm 5% Phí dịch vụ và 10% VAT
Nội quy và Nội quy hiện hành của Câu lạc bộ Hà Nội sẽ được áp dụng cho tất cả các hạng thành viên.
Tất cả các mức giá trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Tất cả các mức giá này có thể được thay đổi hoặc điều chỉnh theo thời gian và hoặc nếu được yêu cầu / cần thiết theo quyết định của Ban Quản lý Câu lạc bộ Hà Nội.
Tất cả phí chuyển nhượng và phí tái chỉ định ở trên sẽ được áp dụng cho tất cả các hạng Tư cách thành viên hiện tại và mới.

Liên hệ đặt phòng

zalo